top of page

Dienstverlening:

Kan me ter beschikking stellen in héél België en in het buitenland voor o.a. uw zakenreizen, bedrijfsbezoeken, beurzen..., dit zowel voor (schriftelijk) vertalingen als voor vertolken bij U op kantoor!

Juridische vertalingen:

Een juridische tekst is in eerste instantie een tekst die in een gespecialiseerde taal is opgesteld, namelijk de taal die juristen hanteren. Bijvoorbeeld juridische correspondentie, dagvaarding enz.

Wij bieden verder vertalingen in de volgende categorieën:

Vonnis

Akte

Identiteitskaart en geboorteakte

Nationaliteitsbewijs

Diploma

Bewijs van ongehuwde staat

Huwelijksakte

Echtscheidingsbewijs

Rijbewijs

Ervaringscertificaat

bewijs van goed en zedelijk gedrag

enz.

Technische vertalingen:

Geneeskunde en farmacie

Industrie (Chemie, bouw, metaal, automobielindustrie, enz.)

Informatica (IT, ICT, software, website, enz.)

Telecommunicatie

Media (ondertiteling, nieuwstekst, reportage, persconferentie, enz.)

Commerciële / zakelijke vertalingen:

Dit is het vertalen van documenten of aktes waarin heel wat commerciële, zakelijke en/of specifieke technische termen voorkomen. Voorbeelden zijn allerhande folders en technische handleidingen.

Zakelijke vertalingen:

Contracten en overeenkomsten

Bank- en verzekeringsdocumenten

Bedrijfspresentaties

Handel en financiën

Douanedocumenten

Toerisme en cultuur

Milieu en voeding

Administratief

Notariële akten:

Huwelijkscontract

Erfrechtverklaring

Oprichtingsakte

Statuten

Testament

Opmerking betreffende beëdigde, gelegaliseerde vertalingen en de Apostillestempel:

In bepaalde gevallen moet een document niet alleen beëdigd vertaald, maar ook gelegaliseerd worden. Altan CEVIK Vertalingen verleent zowel beëdigde en gelegaliseerde vertaling als vertalingen zonder legalisatie (indien niet gewenst door de klant). Indien nodig kan de document ook voorzien worden van de Apostillestempel (De apostillestempel kunt u in België verkrijgen op de legalisatiedienst van FOD Buitenlandse Zaken te Brussel).

Hebt U vragen i.v.m. de tarieven? Gelieve hiervoor mij te contacteren!

Voor offerte of hebt U nog verdere vragen

Naam*

E-mailadres*

Bericht*

bottom of page